Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία μας είναι οι εξής :

  • Εκπαιδεύσεις Προσωποφυλάκων.
  • Εκπαίδευση οδηγών Επισήμων.
  • Εκπαιδεύση στον ISPS Code για την Ασφάλεια Πλοίων.
  • Risk Analysis & Security Planning.
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας.

 

Προγραμματισμένα Σεμινάρια