Η VIP PROTECTION GROUP διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την ορθή εκτέλεση Ανάλυσης Ρίσκου και Σχεδιασμού Ασφαλείας τόσο για άτομα όσο και για υλικούς στόχους. 


Αξίζει να αναφερθεί ότι Κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδος η V.I.P. PROTECTION GROUP ήταν υπεύθυνη για το σχέδιο ασφάλειας υψηλόβαθμων στελεχών της Zurich Financial καθώς και για το σχέδιο φυγάδευσης αυτών σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση τρομοκρατικού χτυπήματος.

Το σχέδιο και η μελέτη ασφαλείας είχε εκπονηθεί από τους κυρίους Ανδρέα Βενέτη και Eli Mor (Διευθυντής Ασφαλείας της Zurich Financial). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που το UNITED STATES COASTGUARD NAVIGATION χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό επικινδυνότητας(Risk Analysis) εναντίων Αμερικάνικων πλοίων.

Επίσης μέσα στις δυνατότητες της εταιρίας είναι το Risk Analysis και κατασκευή Security Plan πλοίων.