Η αποστολή μας είναι να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια του πελάτη σας και να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο απειλής. Μπορούμε να παρέχουμε επαγγελματίες προσωποφύλακες, άρτια εκπαιδευμένους σε εταιρίες φύλαξης, ιδιώτες και πελάτες για να καλύψουν της ανάγκες κάλυψης ασφάλειας. Επίσης η εταιρία μας μπορεί να σας παρέχει λύσεις και πλάνα ασφαλείας για κάθε περίπτωση και αντιμετώπιση απειλής καθώς και συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες ή κρατικούς φορείς.

Κατανοώντας τη σημασία της πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της κατάρτισης η V.I.P. Protection Group προσλαμβάνει εκπαιδευτές από διάφορα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους. Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από Ευρωπαικές ή Ισραηλινές Ακαδημίες Εκπαίδευσης και φέρνουν μαζί τους μια μακρά διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Όλο το διδακτικό προσωπικό της V.I.P. Protection Group είναι υποχρεωμένο να περνάει πολύ απαιτιτικές εξετάσεις κάθε έξι μήνες. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος και βοηθούν το προσωπικό μας να διατηρήσει τις δεξιότητές του σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. Επιπλέον, η ομάδα εκπαιδευτών μας επεκτείνετε και να ανανεώνετε σύμφωνα με την ύλη μαθήματων μας και τις ανάγκες κάθε τάξης.

 

Δείτε τις υπηρεσίες μας.