Η V.I.P. PROTECTION GROUP σε συνεργασία με την O-300 Riding School διοργανώνει σεμινάρια εκπαιδεύσεως διάρκειας τεσσάρων ημερών για συνοδούς ασφαλείας με Μοτοσικλέτα.

Μερικά από τα αντικείμενα διδασκαλίας είναι τα ακόλουθα :

  • Τακτικές Συνοδείας Εν Κινήσει.
  • Τακτικές Συνοδείας Εν Στάση.
  • Αντιπαρακολούθηση με Μοτοσικλέτα.
  • Τακτικές Αυτοάμυνας πάνω σε Μοτοσικλέτα.
  • Ανάλυση Τρομοκρατικών Χτυπημάτων.
  • Τακτικές Διαφυγής.
  • Μέθοδοι Επιθέσεων.
  • Αναγνώριση Ύποπτων Ατόμων.
  • Αναγνώριση Ύποπτων Οχημάτων.
  • Τεχνικές Οδήγησης Μοτοσικλέτας.

 

Μετά το πέρας των εξετάσεων, δίνονται πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την V.I.P. PROTECTION GROUP.

 

Προγραμματισμένα Σεμινάρια